projekt:

Černokostelecká

spolupráce na návrhu a částečně na DUR (2008)

V ateliéru Masák & Partner jsem zpracoval studii na bytový dům Černokostelecká. Objekt bude umístěn na místě stávajícího nevyhovujícího objektu. Navržený objekt reaguje na okolní zástavbu svojí výškou a organicky doplňuje uliční blok.

Objekt je navržen v nejvyšším místě jako 9ti podlažní, v místě vnitrobloku jako 3 podlažní. V přízemí a v prvním podzemním podlaží budou umístěna parkovací stání. Střecha objektu bude využita pro rekreaci obyvatel. Celkem je v objektu 90bytů různých velikostí.