projekt:

Palmovka

bytový dům, spolupr. na DSP (2005/06)

V ateliéru Masák & Partner jsem se podílel na návrhu a práci na studii, projektu pro DÚR a DSP.