projekt:

Řehořova

dvorní vestavba (2010)

Pro investora Praga Studio byla zpracována jednoduchá studie včetně vizulazicí na nástavbu a dvorní přístavbu objektu v Řehořově ulici, Praha 3. Byly zpracovány dvě varianty. První s vestavbou dvopatrového dvorního obytného objektu a druhá bez dvorní vestavby.

Problémem objektu byla jeho orientace ke světovým stranám. Hlavní obytné místnosti jsou orientovány na sever do ulice slunce tedy muůže do bytů přicházet pouze ze dvorní strany, kde je příliš vysoký a blízký svah, který byty stíní.

Náš návrh vycházel z odkopání svahu a vystvoření stupňovitých teras spojených s jednotlivými byty. Toto řešení umožní bytům jednak využívat slunnou terasu o která se zvětší užitná plocha bytu a navíc umožní do bytů proniknout více slunečních paprsků z jihovýchodní aš jižní strany.