projekt:

Palmovka

Půdní nástavba DUR + DSP (2014-2015)

Kompletní projekt půdní nástavby.

Celý článek...

Řeznická 11, 13

půdní vestavba (2008)

Pro investora byl navrhnut jeden byt, který se rozkládá na půdě obou objektů. Součástí projektu je rekonstrukce stoupaček v obou objektech a přístavba výtahu ve dvoře objektu číslo 13.

Celý článek...

Ke Koulce

Půdní nástavba DUR + DSP (2014)

Kompletní projekt půdní nástavby.

Celý článek...

Pod školou 8

půdní vestavba v objektu Pod školou 8 (2008)

Požadavkem investora bylo zachovat krov v co největším rozsahu a celou vestavbu provést suchým způsobem. Hlavní uliční fasáda objektu je zároveň osou celého bloku tvořící čelo malého náměstí.

Celý článek...

České Velenice

návrh a projekt pro výběr dodavatele na rekonstrukci obytného objektu (2005)

Záměrem investora bylo zpracovat projekt levné půdní vestavby do stávajícího objektu v Českých Velenicích. V současnosti je stavba z finančních důvodů zastavena.

Celý článek...

nástavba Karenova

návrh a projekt pro DSP na rekonstrukci obytného objektu (2007)

V nástavbě jsou navrženy dvě bytové jednotky. Půdorys bytů vychází z půdorysů bytů v nižších patrech, mezibytové příčky stojí nad sebou, stoupačky instalací jsou vedeny průběžně.

Celý článek...