projekt:

Řeznická 11, 13

půdní vestavba (2008)

Požadavkem investora bylo zachovat krov v co největším rozsahu a celou vestavbu provést suchým způsobem. Hlavní uliční fasáda objektu je zároveň osou celého bloku tvořící čelo malého náměstí. Tato osa je akcentována dvěmi vikýři mezi kterými vznikne terasa. Krov v této části bude odstraněn na úrovni sávající vaznice, strop nových vikýřů bude vytvořen prodložením kleštin. Krov ve dvorní části je zachován v plném rozahu, do střešní roviny jsou osazena střešní okna, pod hřebenem dojde k vytvoření průběžného střešního okna.

Materiálově bude fasáda omítnuta a opatřena nátěrem v barvě stávající fasády, oplechování bude provedeno v mědi.