projekt:

České Velenice

návrh a projekt pro výběr dodavatele na rekonstrukci obytného objektu (2005)

Záměrem investora bylo zpracovat projekt levné půdní vestavby do stávajícího objektu v Českých Velenicích. Z důvodu příliš velké vzdálenosti Praha – České Velenice, bylo domluveno, že projekt bude zpracován jako studie s podrobností SP. Tento projekt bude následně předložen místní stavební firmě, která v rámci dodávky stavby zajistí stavební povolení na stavbu.

Předpokládaný rozpočet na stavbu byl 3mil Kč, v současnosti je stavba z finančních důvodů zastavena.

 

Stávající stav

Objekt je samostatně stojící dvoupodlažní bytový dům ze začátku 20. Století umístěný v intravilánu obce, nenachází se v žádné ochranné zóně ani není v zóně památkové ochrany.

Dům je zděný se stěnovým nosným systémem. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, na jedné straně je střecha valbová, na druhé straně, směrem k sousedním domům tvořící blok, je štít. Hřeben střechy je orientován ve směru podélné osy domu. V přízemí objektu je umístěna restaurace a dva byty, ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny tři byty (garsonky). Objekt je podsklepený, suterén je nevyužívaný.

Podkroví objektu je v současnosti nevyužívané, krov je původní, nezateplený, střešní krytina byla nedávno vyměněna a opravena. Rozvody plynu jsou nově provedené dle projektu z roku 1999.

 

Návrh

Hlavním předpokladem bylo minimalizovat zásahy do krovu a nebourat komínová tělesa, všechny vazby zůstaly nepoškozeny, ke změně dochází pouze v místě terasy, kde bylo zapotřebí zajistit výstup na terasu. Z tohoto důvodu byly v podkroví vytvořeny dva byty přístupné z hlavního domovního schodiště.

 

 

Dispozice bytů jsou řešeny tak, aby kuchyně, koupelny a WC byly umístěny přibližně nad hygienickým zázemím bytů ve spodních patrech. Za vstupem jsou malé předsíňky, hlavním obytným prostorem v každém bytu je obytná místnost s jídelním a kuchyňským koutem. Na tuto místnost jsou pak napojeny dvě ložnice. Byty mají v nejnižších místech světlou výšku 1100mm. V místech obývacích pokojů a hygienického zázemí jsou nově zřízeny nové velké vikýře. V místě obývacích před vikýřem prostor pro malou terásku.

 

Vizualizace podkroví