projekt:

vila Vokovice

kompletní rekonstrukce vily (2011)

K akci jsme byli přizváni stavební firmou abychom zajistili stavební povolení a dodali projektovou podporu pro výstavbu.

V rámci rekonstrukce došlo k výměně stropních konstrukcí, změně vnitřních dispozic, vytvoření obytného podkroví a peředevším podříznutí budovy včetně navazujícího systému podzemní drenáže.

Okna byla vyměněna za nová plastová, nad každé okno se nám podařilo vsadit bezpečnostní roletu napojenou na systém EZS.