projekt:

Školka Kamenné Žehrovice

projekt pro výběr zhot. DPS (2013)

Pro provozavetele školky jsme zpracovali projekt pro výběr zhotovitele. Výběr zhotovitele byl realizován na základě zákona o výběrovém řízení, na invetsici byla přidělena dotace.