projekt:

Vršovický zámeček

spolupráce na návrhu a DSP (2007-09)

V ateliéru Masák & Partner jsem se podílel jako HIP na návrhu a po té na práci na dokumentaci pro stavební povolení. Publikováno v časopise Stavebnictví zde a na webu Památkové péče při Magistrátu hl. města Prahy zde. Více na webu projektu.