projekt:

Žatec

Vestavba ÚR (2013)

Na základě studie architekta Facchini Giov. Maria jsme zpracovali projekt pro územní řízení, které bylo vydáno v roce 2013. Rekonstruovaný objekt představuje památkově chráněný gotický dům na centrálním náměstí v Žatci.