projekt:

Solopisky

dostavba rodinného domu (2011)

Předmětem projektu je dostavba rekonstrukce stávajícího rodinného domu a stodoly navazující na objekt. Návrh zohledňuje požadavek nezasahovat do krajinného rázu a zachovat stávající charakter domu dle požadavků CHKO.

V rámci studie došlo k odstranění stodoly za objektem, doplnění tvaru domu tak, aby vznikl dvougenerační objekt se oddělenými dvěmi byty, přesto provozně spojené vnitřním schodištěm.

Protože se objekt neachází v prudkém svahu podařilo se nám na úrovni 1.NP na ploché střeše umístit velkorysou terasu, která přechází do terasovité zahrady.

Projekt byl nakonec přijat ze strany CHKO bez větších výhrad.