projekt:

Čakovice

novostavba rodinného domu (2012)

Projekt řeší novostavbu soběstačného rodinného domu. Program domu plně kryje potřeby mladé rodinny se dvěmi dětmi.

Dům je pojednán jako dřevostavba v jižním svahu. Vytápění je zajištěno tepelným čerpadlem, teplo z vnitřního vzduchu je rekuperováno do zásobníku TUV, na střeše jsou instalovány fotovoltaické články. Vnitřní tepelná pohoda je zajištěna jednak kvlaitní tepelnou izolací, ale především zelenými střechami, které chrání objekt proti vlivu výkyvu počasí.

Dům bere pitnou vodu z vlastní studny, dešťové vody jsou jímány v podzemní jímce a později jsou využity k zalévání zahrady. Odpadní vody jsou čištěny ve vlastní čistírně odpadních vod a vypoštěny do blízké vodoteče.