projekt:

Popovice - vstup

vstup do rodinného domu (2009)

Pro soukomého investora jsme zpracovali dokumentaci skutečnho provedení stavby včetně studie a návrh přístavby samostatného zádveří a parkovacího stání u rodinného domu v Popovicích.

Objekt je ve strmém svahu, proto bylo zapotřebí řešit spojení vyšší úrovně u vstupu na pozemek a mnohem nižší úrovní vstupu do objektu. Přístup jsme řešili "krátkou" cestou po schodech a "delší" cestou po svahu, která umožňuje zajíždění s kočárkem.

Pro větší názornost byla na přístavbu zpracována jednoduchá vizualizace, která vycházela z geodetického zaměření terénu i objektu.