projekt:

Velký osek

dostavba rodinného domu (2010)

Pro soukromého investora jsme zpracovali projekt přestavby a dostavby stávajícího rodinného domu (dřevěné chaty). Investor přišel s jasnou představou vnitřního provozu a počtu místností.

Tato představa byla převedena do nové formy a doplněna o drobné úpravy dispozic.

Původně jsme navrhovali plochostropé přístavby (viz. vizualizace) s velkou mírou prosklení, která zajistí velké propojení nových místností se zahradou. Později byly plochostropé přístavby zaměněny za přístavby s pultovou střechou.

Vzhledem k charakteru stávajícího objektu jsme přístavby navrhli jako dřevostavby opláštěné OSB deskami s dodatečným zateplení. Okenní profily jsou navržny jako nenosné. Celý objekt byl dodatečně zateplen.